parkety

parkety

Přítok

projekt na Vltavu,trysky pod hladinou vytvářející na hladině text Dunaj

Folklórní výbuch

marsyas

skica k litografii

trofeje

památníky

památník viselce (Heliodor Píka) památník španělské občanské války památník koncentračního tábora

pamatniky

památník výbuchu památník práce

židle

československý pařez

Flower architecture

katolík

koza, skica fontány

Ela

© 2018 Libor Novotný