Wooden Web             2016

dřevo, kov                                              Princip propojování parafrázuje strukturu  internetu. Wooden Web je dřevěný model této struktury. Decentralizovaná síť vzájemně propojených částí, z nichž každá může být novým startovním bodem pro další připojení. V procesu vzniku se lineárně napojovali části - nejprve do dvou stran - v případě, že nově napojená větev, nabízela rozvětvení, pokračovalo napojování dalších částí ve dvou úrovních, ve třech…atd. Díky tomu, že struktura má kulatý tvar, mohlo dojít k opětovnému spojování jinak donekonečna se vrstvící struktury. Nakonec došlo k jejímu naprostému zacyklení. Jde tedy o uzavřený systém, který další napojení už nenabízí.                                              

© 2018 Libor Novotný